1. Üldsätted

1.1. Sinu Sära koolitussalong lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Salong korraldab täiskasvanutele suunatud kvalifikatsiooni tõstmise täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides, mis on varustatud kõikide tööks vajalike instrumentide, aparaatide ja muude vahenditega ning kõik see loob häid tingimusi, et õpilane saaks kohe tunda ennast professionaalina. Olemas eraldi hügieeninurk, kus tagatakse instrumentide steriilsust. Õppetööks kasutame korraga kahte maniküüri ja pediküüri kohta. 
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena, väikestes gruppides. ( Maksimaalselt 2 õpilast ühe koolitaja kohta)
1.6 Õppetöö toimub eesti keeles

1.7 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Sinu Sära Salongi kodulehel www.sinusara.ee ja facebooki lehel www.fb.com/sinusalong ürituste alt.

1.8 Sinu Sära õppesalong jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.9 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Õppesalong kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood, baaskoolituse tunnistus. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis www.sinusara.ee ,  saates andmed elektroonselt täites vormi, e-posti teel (info.sinusalong@gmail.com) või telefoni teel (+ 37256454704), või fb leheküljel www.fb.com/sinusarasalong. Interneti teel registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab salong huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Ettevõte saadab registreerunud isikutele pärast registreerumist arve.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsiooni nii koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik, lõuna kord, koolitajate kontaktid kui ka vajadusel vajalikud õppematerjalid.
3.2.3. Õppesalongil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4.Koolituse alustamine ja koolitusel osalemise tingimused

4.2 Täiendkoolitusel osalemise tingimuseks on baaskoolitus ja seda kinnitav tunnistus. 
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.


5. Õppemaksu kehtestamise alused ja kord, tagastamise tingimused

5.1 Õppemaks koosneb kahest osast (ettemaks + põhiosa), ettemaksu tasumine arve alusel ettenähtud kuupäevaks enne koolitust ja põhiosa sularahas või kaardimaksega kohapeal koolituse päeval. Ettemaksu tasumata jätmisel arvel olevaks kuupäevaks, tühistatakse õpilase broneering ning valitakse järjekorra alusel õppegruppi järgmine õpilane. 
5.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

5.3 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust.
5.4 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
5.5 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel info.sinusalong@gmail.com
5.6. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
5.7 Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
5.8. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.