Põhjalik hügieenikoolitus, mis on koostatud vastavalt kehtivale seadusandlusele, tervisekaitsenõuetele ja -juhenditele. Aluseks on võetud erinevad kutsestandardid ja muud ilu- ja isikuteeninduse tööd reguleerivad materjalid.

Juhul, kui soovid teada:
*millised on nakkushaiguste levikuteed iluteeninduses;
*mis on personali hügieen;
*millised on võimalikud töö- ja isikukaitsevahendid;
*Mis on dekontamineerimise protsess, kuidas määrata riskide klassifiktasiooni ja kuidas valida vastavalt sellele dekontamineerimise meetodid;
*mis on töökeskkonna hügieen,

Eesmärk:
*Anda ülevaade, millised on peamised nakkushaiguste levikuteed iluteeninduses. *Tutvustada, mis on personalihügieen ja mis see tähendab iluteeninduse kontekstis.
*Anda ülevaade töös kasutatavate instrumented/tarvikute hoiustamisest, seadmete ja töökoha puhastamisest ja vajadusel desinfitseerimisest.
*Määrata riski kategooriad ja vastavalt dekontamineerimismeetodid.
*Tutvustada iluteenindajale vajalikke töö- ja isikukaitsevahendeid.
*Mängida läbi praktikas kogu iluteenindaja tööprotsess

Koolituse tulemusel:
*Tead, mis on peamised levikuteed iluteeninduses.
*Mis hõlmab endas personalihügieen ja mida teha selleks, et see oleks eeskujulik.
*Tead, mis on dekontaminatsioon ja kuidas määrata riske ja kuidas valida vastavalt sellele dekontamineerimise meetodid.
*Tead, mis on töökeskkonna hügieen.


Koolitaja: Angela Anton
Registreerimine: sinusarasalong@gmail.com
Osalus: 60.-